Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschrijft de stand van zaken van de informatiehuishouding van het ministerie en acties om de informatiehuishouding te verbeteren.

Actieplan en nulmeting Open op Orde ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PDF | 35 pagina's | 967 kB)