Evaluatie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de KiPZ-subsidie. De subsidieregeling KiPZ (Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg) ondersteunt algemene ziekenhuizen, umc’s en zelfstandige klinieken bij het strategisch opleiden van hun personeel.