Stimuleren implementatie digitale leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs

In dit onderzoek is gekeken hoe leraren, schoolleiders, bestuurders en ICT-coördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs keuzes maken bij de aanschaf van digitale leermiddelen. Dit onderzoek geeft advies aan het ministerie van OCW en andere partijen om te zorgen dat scholen ICT optimaal kunnen toepassen in hun onderwijs.