Doorlichting Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Dit rapport beoordeelt het functioneren van RVO in de periode 2014-2020 bezien vanuit de thema's doeltreffendheid, doelmatigheid, governance, bekostiging en financieel beheer.