Contourenschets Agenda Natuurinclusief

Contourenschets voor de Agenda Natuurinclusief. Deze agenda dient om een natuurinclusieve samenleving te stimuleren. Dit betekent dat de de waarde, het behoud en de ontwikkeling van de natuur een belangrijke rol in de samenleving heeft.

Contourenschets Agenda Natuurinclusief (PDF | 27 pagina's | 3,2 MB)