Bijlage To70 Eindrapport Tweede evaluatie implementatie OVV aanbevelingen

Het rapport evalueert de opvolging van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport 'Veiligheid vliegverkeer Schiphol' in 2021. De 1e evaluatie vond plaats eind 2019.

Bijlage To70 Eindrapport Tweede evaluatie implementatie OVV aanbevelingen (PDF | 74 pagina's | 1,1 MB)