Rapport Pilotteam specialist contactverlies

Rapport van het Pilotteam specialist contactverlies voor het programma Scheiden zonder Schade. De pilot ‘specialist contactverlies’ onderzocht hoe scheidingen met een risico op contactverlies het best begeleid kunnen worden.