Bestuurlijke reactie op advies Adviescollege ICT-toetsing over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid van de datum van 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Bestuurlijke reactie op advies Adviescollege ICT-toetsing over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 8 pagina's | 182 kB)