Actieplannen en nulmetingen Open op Orde ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschrijven de stand van zaken van de informatiehuishouding van de beide ministeries en acties om de informatiehuishouding te verbeteren.

Actieplannen en nulmetingen Open op Orde ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (PDF | 188 pagina's | 3,8 MB)