Routekaart schadelijke praktijken

Deze routekaart biedt gemeenten en Veilig Thuis-organisaties handvatten om de ketenaanpak van schadelijke praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eergerelateerd geweld te versterken.

Routekaart schadelijke praktijken