Onderzoek toezicht op informatieveiligheid

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzoek gedaan om te komen tot een advies voor het opzetten van een overkoepelend stelsel van toezicht waar verantwoording over de reguliere informatieprocessen een plek heeft. De opdracht maakt deel uit van het onderzoek naar mogelijke wetgeving voor informatieveiligheid voor het openbaar bestuur.