Eindrapportage onderzoek naar (niet-) gecontracteerde GGZ in drie diagnosecategorieën

Kwalitatief onderzoek naar (niet-) gecontracteerde ggz in drie diagnosecategorieën: ambulante verslavingszorg, ambulante behandeling
van somatoforme stoornissen en klinische angstbehandeling.