Leidraad verantwoord wisselen medicijnen

Leidraad met afspraken om verantwoord van geneesmiddel te kunnen wisselen. Een medicijnwissel betekent dat een patiënt die een bepaald geneesmiddel gebruikt, daarvoor in de plaats een vergelijkbaar medicijn krijgt dat goedkoper of beter leverbaar is. Een medicijnwissel kan soms problemen geven bij de patiënt. De leidraad bevat afspraken om problemen voor de patiënt bij het wisselen van geneesmiddel te voorkomen.

Leidraad verantwoord wisselen medicijnen (PDF | 21 pagina's | 318 kB)

Organisaties betrokken bij opstellen leidraad

De volgende partijen hebben in de leidraad afspraken met elkaar gemaakt:

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN);
  • Patiëntenfederatie Nederland (PN);
  • apothekersorganisatie KNMP;
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS);
  • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG);
  • Landelijke Huisartsenvereniging (NHG).

Het ministerie van VWS was toehoorder bij het traject om de leidraad op te stellen.