Micro-mkb’ers stimuleren om subsidies voor verduurzaming aan te vragen

Rapport over motivaties en drempels van eigenaren van het micro-mkb (bedrijven met 2 tot 10 werknemers) om te verduurzamen en hoe subsidies zoals de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) hierin een rol spelen.