Monitor Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing - derde en laatste peiling

Ter ondersteuning van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2 (NOW 2) is het tijdelijke crisispakket NL Leert Door opgezet. Onderdeel van het crisispakket is de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing, waarvoor €34 miljoen is gereserveerd voor gratis (online) scholing voor werkenden en werkzoekenden. 

Doel van de regeling is dat de deelnemers hun kennis en vaardigheden (verder) ontwikkelen die kunnen bijdragen aan het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt of op het (weer) verkrijgen van werk. De benutting van de regeling wordt apart gemonitord om zo inzicht te krijgen in de mate waarin het subsidieontvangers lukt om voldoende deelnemers voor het scholingsaanbod te werven én de mate waarin deze deelnemers ook daadwerkelijk met scholing starten en de scholing afronden, zodat er meer duidelijkheid is over de financiële benutting van de subsidieregeling.