Beleidsverkenning aanvullende maatregelen om de emissies van particuliere houtstook te beperken

Het rapport bevat een beleidsverkenning naar de mogelijkheden en effecten van aanvullende maatregelen op het Schone Lucht Akkoord om de emissies van particuliere houtstook te beperken.

Beleidsverkenning aanvullende maatregelen om de emissies van particuliere houtstook te beperken (PDF | 125 pagina's | 3,5 MB)