Kamerbrief over ontwikkelingen houtrookemissies

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de reductie van houtrookemissies in verband met het Schone Lucht Akkoord. Daarbij gaat zij in op de uitkomsten van 2 onderzoeken en de vervolgstappen die zij neemt op basis van de onderzoeken. De rapporten van de onderzoeken stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over ontwikkelingen houtrookemissies (PDF | 5 pagina's | 352 kB)

Het gaat om de volgende onderzoeken:

  • Samenwerking Houtrookonderzoek. Dit onderzoek gaat over gezondheidsklachten door blootstelling aan houtrook;
  • Beleidsverkenning aanvullende maatregelen om de emissies van particuliere houtstook te beperken.