Onderzoek afwegingskader informatieveiligheidseisen nationaal belang

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzoek gedaan om te komen tot een advies voor een afwegingskader en informatieveiligheidseisen voor (informatie)processen van nationaal belang. De opdracht maakt deel uit van het onderzoek naar mogelijke wetgeving voor informatieveiligheid voor het openbaar bestuur.