Amsterdam Bay Area Eindrapport MIRT-Onderzoek 2020-2021

Eindrapportage van het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het onderzoek gaat over de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area als woningbouw- en werkgelegenheidslocatie. Het gaat daarbij om het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer.

Amsterdam Bay Area Eindrapport MIRT-Onderzoek 2020-2021 (PDF | 86 pagina's | 9,0 MB)