Aanbevelingen aan het Rijk voor openbaar maken van data over publieke inkoop

BZK bouwt aan een platform waarop alle openbare informatie over de Rijksinkoop op een gebruikersvriendelijke manier toegankelijk wordt gemaakt. Aan Fredo Schotanus, hoogleraar Publieke inkoop aan de Universtiteit van Utrecht, is door de Chief Procurement Officer van het Rijk gevraagd om te adviseren welke informatie over de Rijksinkoop openbaar kan worden gemaakt binnen de grenzen van de bestaande wet- en regelgeving. Op 7 april 2022 heeft hij zijn adviesrapport afgerond. Het rapport is in het Engels, omdat over dit onderwerp door Nederland wordt samengewerkt met andere EU landen.