Evaluatie Nationale Parken - Rapportage deel 1 De Standaard

Rapport Evaluatie Nationale Parken deel 1: de Standaard. De Standaard bevat de criteria voor Nationale Parken ‘nieuwe stijl’, volgens de ambitie van de partners uit de Nationale Parken Deal. Met de evaluatie van de Standaard worden de ervaringen met het toepassen van de Standaard bij betrokkenen (de parken, de provincies, terreinbeheerders en overige stakeholders) in beeld gebracht. 

Evaluatie Nationale Parken - Rapportage deel 1 De Standaard (PDF | 33 pagina's | 819 kB)