Evaluatie Nationale Parken deel 2: Programma, governance, bijdragen en subsidies

Het tweede deel van de Evaluatie Nationale Parken gaat in op het Programma, de governance en de subsidies en bijdragen vanuit het ministerie van LNV. Onder het Programma worden in deze evaluatie grofweg de doelen en activiteiten geschaard die volgen uit de Nationale Parken Deal in 2016 en de twee (werk)programma’s van 2015 t/m 2018 en van 2019 t/m 2022.

Evaluatie Nationale Parken deel 2: Programma, governance, bijdragen en subsidies (PDF | 42 pagina's | 922 kB)