Plan van aanpak voor hittestress bij landbouwhuisdieren

Plan van aanpak, met als doel hittestress bij landbouwhuisdieren tot een minimum te beperken in de gehele keten (primaire bedrijf, transport en slachterijen).