Plan van aanpak voor hittestress bij landbouwhuisdieren

Plan van aanpak, met als doel hittestress bij landbouwhuisdieren tot een minimum te beperken in de gehele keten (primaire bedrijf, transport en slachterijen).

Plan van aanpak voor hittestress bij landbouwhuisdieren (PDF | 14 pagina's | 204 kB)