Externe audit DSO-LV deel 2 – Beheer en doorontwikkeling

Externe audit naar het beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). In deze audit is alleen gekeken naar het DSO-LV, het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is hier niet in meegenomen. Het onderzoek bestaat uit 2 delen, een basis en een verdiepend deel. Deze rapportage is de uitwerking van het 2e deelonderzoek (het verdiepende deel, inclusief aanbevelingen), dat is uitgevoerd in de periode januari – februari 2022.

Externe audit DSO-LV deel 2 – Beheer en doorontwikkeling (PDF | 20 pagina's | 1,6 MB)