Perspectief op uitvoerbaarheid beleidsprogramma IenW

Afschrift van de brief van Rijkswaterstaat (RWS) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over de uitvoerbaarheid van het beleidsprogramma van IenW voor 2022.