Terugblik 2021 Bossenstrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. Daarmee kreeg de ambitie van de Bossenstrategie, een gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos, verdere uitwerking. In dit rapport wordt het overgangsjaar 2021 beschreven.

Terugblik 2021 Bossenstrategie (PDF | 7 pagina's | 1,2 MB)