Sturing en regie in crisistijd

Evaluatie van de afgelopen COVID-19 golven heeft onwenselijke verschillen laten zien in de toegankelijkheid van zorg tussen de verschillende ROAZ regio’s. Doel van verbeterde sturing en regie in crisistijd is de continuiteit van zorg zo goed mogelijk borgen en de toegang tot de zorg zo gelijk mogelijk houden voor elke Nederlandse burger.

Sturing en regie in crisistijd (PDF | 30 pagina's | 834 kB)