Dienstbare dienstverlening

Rapport 'Dienstbare dienstverlening' van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het advies bevat aanbevelingen om de (semi) publieke ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren.

Dienstbare dienstverlening (PDF | 15 pagina's | 335 kB)