Monitor Sportakkoord: voortgangsrapportage juni 2022

Dit rapport geeft de voortgang van het Nationaal Sportakkoord weer. In dit akkoord staat de ambitie dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben.

Monitor Sportakkoord: voortgangsrapportage juni 2022 (PDF | 232 pagina's | 6,4 MB)