Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een nieuwe opleving van het Coronavirus. Onderdeel daarvan is het beter inrichten van de zorg, zodat ook bij een instroom van COVID-patiënten, de normale zorg zoveel mogelijk door kan blijven gaan.

Het ‘expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen’, bestaande uit experts die in de zorg werken, heeft onderzoek gedaan hoe de zorg zo goed mogelijk voorbereid kan zijn bij een nieuwe opleving. Het expertteam presenteert een aanpak met maatregelen en oplossingen die, afhankelijk van het verloop van het virus, gericht kunnen worden ingezet.

Hoewel het expertteam zich richt op het door laten gaan van de ziekenhuiszorg, worden oplossingen gezocht in de hele zorg:

  • het beperken van de instroom,
  • het bevorderen van de doorstroom en
  • het vergroten van de uitstroom van patiënten. 

Het expertteam geeft hierover advies aan de minister, het zorgveld en zorgverzekeraars. Hieronder vindt u ook de bijlagen bij het rapport. 

Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID (PDF | 36 pagina's | 924 kB)