Monitor Integriteit en Veiligheid 2022

De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan.

Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 (PDF | 114 pagina's | 1,4 MB)