Advies Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI)

Dit advies bevat een voorstel voor de oprichting van een landelijke functionaliteit infectieziektebestrijding (LFI). Deze functionaliteit versterkt de landelijke bestrijding van toekomstige A-infectieziekten met landelijke impact. Het verantwoordelijkheidsgebied is de medisch-operationele uitvoeringstaken.

Advies Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) (PDF | 62 pagina's | 1,3 MB)