Voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing over 2020

Afschrift van de digitale voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing over 2020, zoals deze door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ingediend bij de Europese Commissie. Dit rapport volgt uit de verplichting om in het kader van de Governance Regulation, artikel 27, eenmalig in digitaal format een verslag aan te leveren over de voortgang die in 2020 is geboekt bij het bevorderen van energiebesparing en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Voortgangsrapportage hernieuwbare energie en energiebesparing over 2020 (PDF | 56 pagina's | 390 kB)