Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

In de beleidslijn staat onder meer beschreven welke nota’s openbaar worden en welk inzicht die nota’s moeten geven. Ook worden handvatten geboden om ervoor te zorgen dat de openbaar gemaakte informatie niet indruist tegen het belang van de staat en voor het verstrekken van specifieke documenten op verzoek van een Kamerlid. Verder staat beschreven hoe de openbaarmaking van nota’s praktisch in zijn werk gaat.

Beleidslijn actieve openbaarmaking nota's (PDF | 26 pagina's | 340 kB)