Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking

Het rapport onderzoekt de toepassing van artikel 8 van het Brzo overheden en uitvoeringsorganisaties bij de uitvoering van het Brzo-beleid. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen.

Artikel 8 van het Brzo: prikkel tot samenwerking (PDF | 28 pagina's | 6,3 MB)