Evaluaties en reactie op aanbevelingen

Een bundeling van de rapporten van de Gateway Reviews over de actieve openbaarmaking van beslisnota’s en de interne evaluatie over beslisnota’s en ambtelijk vakmanschap en een eerste reactie op de aanbevelingen.

Evaluaties en reactie op aanbevelingen (PDF | 69 pagina's | 932 kB)