Verkenning mogelijke maatregelen voor mitigatie of compensatie van de depositieopgave voor Schiphol 2022

Het rapport bevat een verkennend onderzoek naar de depositieopgave van Schiphol en de mogelijke maatregelen voor interne en externe saldering van deze bijdrage.

Verkenning mogelijke maatregelen voor mitigatie of compensatie van de depositieopgave voor Schiphol 2022 (PDF | 40 pagina's | 1,8 MB)