Hoofdlijnenbrief Schiphol

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om het maximum aantal toegestane vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol te redcuceren tot 440.000 per jaar. Dit in plaats van de 500.000 vliegtuigbewegingen uit het ontwerp-Luchthavenverkeerbesluit (LVB). In de brief licht hij de keuze van het kabinet verder toe.

Hoofdlijnenbrief Schiphol (PDF | 12 pagina's | 376 kB)

Daarbij gaat hij in op:

  • de geluidsoverlast;
  • de verbinding van Nederland met de rest van de wereld;
  • de relatie met de natuurvergunning;
  • de impact op luchtvaartmaatschappijen;
  • de vervolgstappen.

Bijlagen