Achtergrondnotitie proportionalite

De notitie laat zien dat een besluit over de luchthaven Schiphol veel verschillende elementen en belangen bevat, die elkaar raken en in een patstelling houden.

Achtergrondnotitie proportionalite (PDF | 6 pagina's | 115 kB)

De notitie gaat in op de volgende aspecten:

  • gezondheid (geluidhinder) en rechtszekerheid omwonenden;
  • economisch belang van de luchthaven;
  • natuur (stikstof);
  • Europese regelgeving voor slots.