Voortgangsrapportage Toezicht arbeidsrelaties juli 2021 - december 2021

Deze voortgangsrapportage gaat in op het toezicht door de Belastingdienst op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen.

Voortgangsrapportage Toezicht arbeidsrelaties juli 2021 - december 2021 (PDF | 4 pagina's | 81 kB)