Kader Passende Zorg

Kader Passende Zorg beschrijft de gezamenlijke beweging van passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht. Daarmee vormt het de basis voor wat er in de zorg moet gebeuren, inclusief de daarover te sluiten akkoorden. Het kader bouwt voort op het advies Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut.

Kader Passende Zorg (PDF | 19 pagina's | 3,5 MB)