Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs

Onderzoek om inzicht te krijgen in de verschillende groepen nieuwkomers in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), hun omvang, kenmerken en onderwijsbehoeften en om vast te stellen hoe het onderwijs aan nieuwkomers momenteel vormgegeven wordt.

Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs (PDF | 103 pagina's | 2,3 MB)

Ontwikkelingen rondom nieuwkomers (grotere toestroom) maken het vraagstuk rondom onderwijs aan deze doelgroep urgenter. OCW had daarom behoefte aan een compleet beeld van de groepen nieuwkomers binnen het po en vo. Dit geeft een scherper beeld van de groepen nieuwkomers, hun onderwijsbehoeften en hoe het onderwijs momenteel het nieuwkomersonderwijs organiseert. 
Het rapport geeft een kwantitatief beeld van nieuwkomers in het po en vo. Daarnaast gaat het in op type nieuwkomersvoorzieningen en eerder onderzoek naar onderwijs aan nieuwkomers. Ook wordt het onderwijsaanbod en de behoeften in het po, vo en mbo behandeld. Ten slotte bevat het onderzoek informatie over de regionale samenwerking bij onderwijs aan nieuwkomers en de doorstroom vanuit nieuwkomersvoorzieningen.