Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021

Zorgverzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke rol in ons Nederlandse zorgstelsel. Zij hebben zicht aan wettelijke plichten te houden, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt daar toezicht op, waarbij zij zich richten op de belangrijkste risico’s en problemen. In dit rapport staan de bevindingen over het jaar 2021.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021 (PDF | 36 pagina's | 385 kB)