Reactie Commissie van Advies burgerlijke staat en nationaliteit op amendement non-binaire geslachtsregistratie

De Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit reageert op het amendement-Van Ginneken bij het voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.

Reactie Commissie van Advies burgerlijke staat en nationaliteit op amendement non-binaire geslachtsregistratie (PDF | 2 pagina's | 224 kB)