Plan van aanpak Ecologische Autoriteit

Plan van aanpak over de instelling, inrichting, werkwijze en organisatie van de Ecologische Autoriteit. De Ecologische Autoriteit is onafhankelijk en verantwoordelijk voor het toetsen of de essentiële ecologische informatie aanwezig is voor het nemen van besluiten over beschermde natuur en water. 

Plan van aanpak Ecologische Autoriteit (PDF | 40 pagina's | 1,2 MB)