De Staat van Migratie 2022

De Staat van Migratie is de jaarlijkse rapportage over de volle breedte van migratie.

De Staat van Migratie 2022 (PDF | 176 pagina's | 4,5 MB)

Het beschrijft:

  • de aantallen migranten op Nederlands, Europees en internationaal niveau;
  • de migratiestromen van migranten naar Nederland voor bijvoorbeeld werk, gezin en studie van binnen de Europese Unie, van buiten de Europese Unie en asielmigranten;
  • de top 10 nationaliteiten van deze verschillende migratiestromen;
  • de aantallen van vertrek, huisvesting, inburgering en naturalisatie.

De Staat van Migratie is een coproductie van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken. Het rapport bestaat voor een deel uit informatie die de Tweede Kamer voorheen ontving in de Rapportage Vreemdelingenketen en de Integrale Migratieagenda. De informatie in deze rapportages maakt voortaan deel uit van de Staat van Migratie.