Beleidsverkenning biociden overheidspartijen

Deelrapportage bij de Beleidsverkenning biociden. Het rapport presenteert de knelpunten rondom het huidige biocidenbeleid en mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor. Deze rapportage gaat over oveerheidspartijen.

Beleidsverkenning biociden overheidspartijen (PDF | 31 pagina's | 392 kB)