Kamerbrief bij beleidsverkenning biociden

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage van de beleidsverkenning biociden met 2 deelrapportages. Zij bespreekt de rapportage. De rapportage gaat over knelpunten die overheidspartijen en marktpartijen ervaren en de voorgestelde oplossingsrichtingen voor het Nederlandse biocidenbeleid.

Kamerbrief bij beleidsverkenning biociden (PDF | 2 pagina's | 189 kB)