Briefrapport betreffende validatie rekenmethode gelijkwaardigheid pakketten opwerkingsafva

Het briefrapport bevat het briefrapport met de bevindingen van NRG over de rekenmethode voor de bepaling van de gelijkwaardigheid van (afval)pakketten van opwerkingsafval.