Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

Op 8 juli heeft het kabinet het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) formeel ingediend bij de Europese Commissie. Het plan telt 49 maatregelen, waarvan 21 hervormingen en 28 investeringsplannen. De investeringen bedragen ongeveer 5,2 miljard euro. Dat bedrag ligt hoger dan de voor Nederland gereserveerde 4,7 miljard euro. Hiermee behoudt het kabinet ruimte voor eventuele bijstellingen tijdens de uitwerking van een uitvoeringsbesluit dat de Europese Commissie binnen twee maanden zal presenteren.

Het Nederlandse HVP richt zich op thema’s die voor het kabinet van zwaarwegend belang zijn, zoals klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook wordt via het HVP verder geïnvesteerd in digitalisering, onderwijs en zorg.