Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

Op 8 juli heeft het kabinet het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) formeel ingediend bij de Europese Commissie. Het plan telt 49 maatregelen, waarvan 21 hervormingen en 28 investeringsplannen. De investeringen bedragen ongeveer € 5,2 miljard. Dat bedrag ligt hoger dan de voor Nederland gereserveerde € 4,7 miljard. Hiermee behoudt het kabinet ruimte voor eventuele bijstellingen tijdens de uitwerking van een uitvoeringsbesluit dat de Europese Commissie binnen 2 maanden zal presenteren.

Het Nederlandse HVP richt zich op thema's die voor het kabinet van zwaarwegend belang zijn, zoals klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Ook wordt via het HVP verder geïnvesteerd in digitalisering, onderwijs en zorg.

Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan (PDF | 484 pagina's | 14 MB)

Definitieve versie Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een raadsuitvoeringsbesluit dat op 4 oktober 2022 is goedgekeurd door de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie. Als onderdeel van dat proces zijn een paar aanpassingen gemaakt in het Nederlandse plan. De definitieve versie van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan is op 10 oktober 2022 gepubliceerd.